Innoceramus

Inoceramidy měly silnou skořápku dlážděnou „hranoly“ z kalcit uloženy kolmo na povrch, což mu dodávalo perleťový lesk v životě.[3] Většina druhů má výrazné linie růstu, které vypadají jako vyvýšené půlkruhy soustředné s rostoucí hranou skořápky. Paleontologové naznačují, že obrovská velikost některých druhů byla adaptací na život v kalných vodách dna, s odpovídající velkou žábrovou oblastí, která by umožnila zvířeti přežít ve vodách s nedostatkem kyslíku.

Nalezeno dne: 1. 1. 2022